Csabai Tanya- és Gabonatörténeti Kiállítóhely - Békéscsaba

látnivalók Békéscsabán

Csabai Tanya- és Gabonatörténeti Kiállítóhely - Békéscsaba

align=left A Gyulára vezető út mellett áll az 1824-ben épült kisparaszti tanya, a berendezett tanyaépület és a részben helyben megőrzött, részben máshonnan áthozott gazdasági épületek együttese. A telekre áttelepítettek egy szélmalmot a csókási határból és a vésztő-mágori Wenckheim-birtokról egy gépszínt, melyben „A gabona tárolásának és feldolgozásának története az őskortól napjainkig” című kiállítás látható.

Békés megye az elmúlt évszázadokban mindig vezető szerepet játszott a magyar gabonatermesztésben és gabonafeldolgozásban. Magyarországon ezen a tájon termett a legjobb minőségű búza. Itt működtek a jelentős eredményeket elért búzanemesítők közül Mokry Sámuel és Baross László. Az élelmiszer-gazdaság tudományos és módszertani bemutatására határozták el Békéscsabán 1974-ben a Gabonamúzeum létrehozását.

align=right A gabonafélék termesztését hozzávetőleges számítások szerint 8000 évvel ezelőtt a Körös-Kultúra népe honosította meg ezen a vidéken. Az őket követő szkíták, kelták, szarmaták, germán és avar törzsek az állattartás mellett gabonafélék termesztésével is foglalkoztak.

A középkorban a folyókban, legelőkben és erdőkben gazdag Körösök vidéke elsősorban állattartásra volt alkalmas de már Szent István, államalapító királyunk oklevele Doboz jobbágyait kenyéradókként említi.

align=left A török hódoltság idején a magyar és a török földesúrnak történő adózás, ill. a tizenöt éves háború elszegényítette a vidéket, s menekülésre késztette a lakosságot. A termelés fellendítésére sokat tettek a 18. században megyénkben dolgozó gazdák, nevelők, lelkészek, így Tessedik Sámuel evangélikus lelkész is, aki mezőgazdasági tanintézetet szervezett.

A 19. században Mokry Sámuel, Trefort Ágoston, Eötvös József és sokan mások igyekeztek a megye mezőgazdaságát vízrendezéssel, gépek behozatalával, vasútépítéssel, egyesületek szervezésével előmozdítani.

Cím:
Békéscsaba, Gyulai út 65.
Tel.: 66/441-026; 66/323-377
Nyitva tartás:
április 1-től. – október 31-ig 10.00 – 17.00 óra, szünnap: hétfő.
Település ismertető
  • Békéscsaba

    A közel 64 ezer lakosú Békéscsaba Magyarország dél-keleti határán, Budapesttől mintegy 200 km-re található. B...

Szállások Békéscsabánés környékén